” حرف رک ” من اینه: چه خبرنگاری ، چه روزنامه نگاری ، چه روزی … همش آمپاس شدید!

” حرف رک ” من اینه:

چه خبرنگاری ، چه روزنامه نگاری ، چه روزی … همش آمپاس شدید!

روز خبرنگار ، روزنامه نگار و هر چه نگار است مبارک!

… یه روز خوش حتما میاد!

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon


فرستادن دیدگاه