آلبوم ” سنه گوره ” شهریاری

” حرف رک ” من اینه: چه خبرنگاری ، چه روزنامه نگاری ، چه روزی … همش آمپاس شدید!